Bajracharya Club

Condolence

नेपाःया संघ महा नायक, अग्ग महा पण्डित भिक्षु ज्ञान पुर्णिक महास्थबिर निर्वाणया कामना व भावपुर्ण श्रध्दांजली ।

July 03, 2020

नेपाःया संघ महा नायक, अग्ग महा पण्डित भिक्षु ज्ञान पुर्णिक महास्थबिर निर्वाणया कामना व भावपुर्ण श्रध्दांजली । नेपाःया संघ महा नायक, अग्ग महा पण्डित भिक्षु ज्ञान पुर्णिक महास्थबिर निर्वाणया कामना व भावपुर्ण श्रध्दांजली ।
अोँ नमो सर्व दुर्गति परिशोधन राजाय तथागतायारहन्ते सम्यक् सम्बुध्दाय।तध्यथां। अोँ शोधने शोधने बिशोधने बिशोधने सर्वपाप बिशोधने शुद्धे विशुद्धे दिंवगत संघ महा नायक, अग्ग महा पण्डित भिक्षु ज्ञान पुर्णिक महास्थबिर नाम अध्यायस्य सर्बकर्माबरण बिशोधने स्वाहा।।