Bajracharya Club

News Updates

मुखः बही, मुक्तिपुर महाबिहार, यटखाबाट  बि.सं. 1986 सालमा चोरी भएको मुर्ति 2075/76  सालमा नेपाल सरकार  पुरातत्व बिभागको पहलमा फिर्ता भएको भिडियो ।

मुखः बही, मुक्तिपुर महाबिहार, यटखाबाट बि.सं. 1986 सालमा चोरी भएको मुर्ति 2075/76 सालमा नेपाल सरकार पुरातत्व बिभागको पहलमा फिर्ता भएको भिडियो ।

मुखः बही, मुक्तिपुर महाबिहार, यटखाबाट बि.सं. 1986 सालमा चोरी भएको मुर्ति 2075/76 सालमा...

Posted on August 13, 2020

World Bajracharya Award 2019 - Press Conference

World Bajracharya Award 2019 - Press Conference

Bajracharya Club's Press Conference for World Bajracharya Awards 2019 held at Ghar Aangan Restaurant, Babarmahal.

Posted on November 22, 2019

Bhintuna Rally 1140 NS

Bhintuna Rally 1140 NS

Bajracharya Club's Participation in Bhintuna Rally 1140 NS

Posted on October 29, 2019

3rd Annual General Meeting 2076

3rd Annual General Meeting 2076

Bajracharya Club's 3 rd AGM of FY 2075/2076 (११३८/११३९ ने.सं.) was held at Dwarika Chhen...

Posted on October 19, 2019

Charity Show-Ja Mana: Gubhaju

Charity Show-Ja Mana: Gubhaju

Charity Show-Ja Mana: Gubhaju

Posted on July 15, 2019

लोकसेवा आयोगया परीक्षा व निजामति सेवाया सहलह ज्या झ्वः

लोकसेवा आयोगया परीक्षा व निजामति सेवाया सहलह ज्या झ्वः

लोकसेवा आयोगया परीक्षा व निजामति सेवाया सहलह ज्या झ्वः

Posted on June 29, 2019