Bajracharya Club

News Updates

मुखः बही, मुक्तिपुर महाबिहार, यटखाबाट बि.सं. 1986 सालमा चोरी भएको मुर्ति 2075/76 सालमा नेपाल सरकार पुरातत्व बिभागको पहलमा फिर्ता भएको भिडियो ।

August 13, 2020

मुखः बही, मुक्तिपुर महाबिहार, यटखाबाट  बि.सं. 1986 सालमा चोरी भएको मुर्ति 2075/76  सालमा नेपाल सरकार  पुरातत्व बिभागको पहलमा फिर्ता भएको भिडियो ।